+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Vedení účetnictví a daňová evidence

Účetní, daňové i finanční služby pro jednotlivce i firmy
Kontaktujte nás

V rámci vedení účetnictví a daňové evidence nabízíme:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví, dělení dle středisek
 • zaúčtování převzatých účetních dokladů, lze on-line přímo ve Vaší kanceláři
 • vypracování měsíčních závěrek (AJ)
 • účetní poradenství srozumitelné pro klienta
 • sestavení účtového rozvrhu účetní jednotky
 • sledování zákonných a formálních náležitostí účetních dokladů a daňových dokladů k DPH
 • vedení knih pohledávek a závazků, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta
 • sledování sald jednotlivých účtů a jejich průběžné inventury
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • zpracování odpisového plánu
 • vedení skladové evidence
 • zpracování přiznání k DPH a KH, SH (u plátců DPH)
 • sledování výše obratu pro účely zákona o DPH
 • zpracování účetní závěrky včetně povinných příloh a inventarizace
 • poradenství v prospěch klienta, daňová optimalizace
 • sledování dosažení kritérií pro povinné ověření účetní závěrky auditorem
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • tisk měsíčních výsledků hospodaření dle požadavku klienta
 • tisk konečných verzí zpracovaných účetních knih
 • vyhotovení účetních knih v plně elektronické podobě ve formátu *.pdf, nebo jiném
 • vypracování vnitřních účetních směrnic
 • účast při kontrolách státních orgánů v sídle naší společnosti bez přítomnosti klienta
 • zastupování klienta na úřadech na základě plné moci
 • ukládání účetní závěrky do sbírky listin
 • spolupráce při dotacích
 • finanční analýza pro banky
 • rekonstrukce účetnictví