+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Zpracování mezd, mzdová agenda

Naše mzdové účetní jsou připravené, aby vám pomohli se mzdovou agendou
Kontaktujte nás

V rámci mzdové agendy nabízíme:

 • vedení kompletní mzdové agendy
 • zpracování a výpočet měsíčních mezd, výpočet odvodů zaměstnavatele – zdravotní a sociální pojištění, daň ze závislé činnosti, srážková daň
 • vyhotovení výplatních pásek, výplatních listin, přehledů pro OSSZ a ZP, příkazů k úhradě
 • vedení evidence pracovníků a mzdových listů
 • vyhotovení pracovně-právních dokumentů (pracovní smlouvy, výpovědi, dohody o hmotné odpovědnosti, zápočtové listy apod.)
 • vyhotovení přihlášek a odhlášek zaměstnanců pro zdravotní pojišťovny a českou správu sociálního zabezpečení
 • roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování zálohové i srážkové daně
 • evidenční a mzdové listy
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • pracovní smlouvy v souladu se zákoníkem práce
 • podklady pro časté kontroly
 • zastupování našich klientů na základě plné moci v případě kontrol
 • výpočet náhrad diet v CZK i jiných měnách