+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Novela zákona č.43/2020 Sb. zpřísnila podmínky pro uplatnění osvobození při dodání do jiného členského státu EU.

Dobrá zpráva je, že podnikatelské subjekty, které do této doby dodržovaly správné postupy není tato změna nějak závažná. Ale přeci jenom pojďme se společně podívat co nám novela zákona přinesla!

K novelizaci existuje jako výklad dokument Evropské komise. Nejsou právně závazné.

  • vysvětlivky ke změnám DPH v EU, pokud jde o režim call-off stock, plnění v řetězci
  • osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně

V ČR byla vydána “Informace k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020” vydána Generálním finančním ředitelstvím.

Podmínky:

  • dodavatel zná platné DIČ (VAT) státu, do kterého je zboží přepraveno
  • způsob sdělení není uveden. (např. uvedené DIČ (VAT) na faktuře)
  • pokud není DIČ sdělené nemůže si dodavatel dodávku osvobodit
  • dodavatel uvede dodání zboží v souhrnném hlášení
  • pokud dodavatel nepodal souhrnné hlášení nebo to neobsahovalo správné údaje, pak se osvobození neuplatní, pokud nelze nedostatky řádně odůvodnit

Řádné odůvodnění nedostatků:

  • dodavatel omylem neuvedl dodání v souhrnném hlášení v období dodání, zahrnul je však do souhrnného hlášení pro následující období
  • dodavatel uvedl dodání s souhrnném hlášení v období dodání, dopustil se však náhodné chyby, pokud jde o hodnotu dodání
  • při restrukturalizaci pořizovatel má nové DIČ, dodavatel uvedl plnění pod původní DIČ