+420 723 546 000 info@taxfin.cz
Úplné zrušení EET

Úplné zrušení EET

Poslanecká sněmovna schválila zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1.1.2023. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovaných tržeb. Tato povinnost byla téměř dva roky pozastavena v důsledku covidové...
Windfall tax

Windfall tax

Senát 24.11.2022 schválil daňový balíček, který mimo jiné zavádí tzv. windfall tax neboli daň z neočekávaných zisků vycházející z parametrů nařízení Evropské unie. Dočasná mimořádná daň by měla platit od 1.1.2023 pro dobu 3 let pro mimořádně ziskové společnosti z...
Plátce s obratem do 2 mil. Kč

Plátce s obratem do 2 mil. Kč

Podle přechodných ustanovení k návrhu novelizace může plátce se sídlem v ČR, který není skupinou, do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil. Kč. Účinnost přechodného...
Dary – fyzické a právnické osoby

Dary – fyzické a právnické osoby

Dary u fyzických a právnických osob: došlo ke zvýšení limitu pro odpočet darů od základu daně z příjmů fyzických osob v §15 odst. 1 právnických osob §20 odst. 8 z 10% základu daně na 30% 
Paušální daň pro rok 2021

Paušální daň pro rok 2021

Paušální daň od roku 2021 byla definitivně potvrzena Poslaneckou sněmovnou. Teď již čeká na potvrzení prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonu. Důležité pro OSVČ, kteří se rozhodnou od roku 2021 odvádět pouze “Paušální daň”. Formulář by měl být uveden...