+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Daň z příjmu fyzických osob:

  • zrušení superhrubé mzdy a solidární daně (závislá činnost, OSVČ)
  • 2020 15% daň pro všechny plus 7% solidární daň (pokud příjem přesáhla 1.672.080 Kč za rok)
  • 2021 15% do limitu 48násobku průměrné mzdy (1.701.168 Kč) a 23% nad tento limit
  • Sleva na poplatníka se zvyšuje 2020 24.840 Kč ročně, 2021 27.840 Kč za rok, 2022 30.840 Kč za rok
  • prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let, pro nemovité věci pořízené po 31.prosinci 2020.
  • snížení ročního limitu odčitatelných úroků z hypoték z 300.000 Kč na 150.000 Kč, platí pro financování bytových potřeb obstaraných po 31. prosinci 2020
  • paušální daň pro OSVČ s příjmy do 1.000.000 Kč, oznámení o uplatnění režimu muselo být podáno do 11. ledna 2021.