+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Vyjádření Finanční správy ze dne 16.03.2020.

Co mohou poplatníci dělat:

 • daňový poplatníci mohou od pondělí 16.03.2020 odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich proplacení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání
 • posečkání úhrady daně
 • úprava záloha anebo výjimka z jejich placení
 • odpuštění sankcí v případě prodlení – nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31.07.2020
 • prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání
  • asi všemi nejvíce sledovaný bod, který si týká jak fyzických tak právnických osob. Není třeba individuálně žádat pokud tyto subjekty podají svá daňová přiznání do 1.7.2020.
  • vztahuje se také na vyúčtování srážkové daně
 • kontrolní hlášení
  • pokud nestihnete podat kontrolní hlášení včas za období 1.3. do 31.7.2020 bude vám automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč.
  • ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem.

Přejeme Vám za náš celý tým hlavně hodně klidu v nadcházejících dnech.

Ing. Andrea Dvorská