+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Podle přechodných ustanovení k návrhu novelizace může plátce se sídlem v ČR, který není skupinou, do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil. Kč. Účinnost přechodného ustanovení má nastat dnem následujícím po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Má-li plátce obrat mezi 1 mil. Kč a 2 mil. Kč za 12 měsíců před 12/2022 nebo za období předcházející měsíci prosinec 2022, ve kterém byla osobou povinnou k dani, pokud se stala osobou povinnou k dani po 1.12.2021, od 1.1.2023 se nestane plátcem. Stane se plátce pouze v případě. že úmysl stát se takovým plátce potvrdí sdělením správci daně do 15.12.2022 nebo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení dnem následujícím po vyhlášení ve Sbírce zákonů, podle toho, který den nastane později.

Vyhledávání | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)