+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Úlevy v daňové oblasti:

 • daň z příjmů fyzických osob za rok 2019 DPFO a DPPO:
  • plošné prominutí pokut za opožděné podání přiznání k DPFO (fyzických osob) a DPPO (právnických osob) a úroků z prodlení, a to nejdéle do 1.7.2020. Červnová záloha se nebude platit vůbec!
 • přehledy na sociální a zdravotní pojištění:
  • zatím nedošlo k žádnému ucelenému vyjádření co se týká podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění. POZOR nadále zůstává povinnost do 4.5.2020. 
 • zálohy na sociální a zdravotní pojištění (SP, ZP):
  • u OSVČ, které mají své podnikání jako hlavní příjem je zrušena povinnost platit zálohy na SP a ZP od března 2020 do června 2020.
  • v ročním zúčtování si bude moci každý OSVČ odečíst za šest měsíců povinnou minimální zálohu na SP ve výši 2.544 Kč a ZP ve výši 2.352 Kč. Celkem tedy 29.376 Kč.
  • POZOR netýká se OSVČ, kteří mají příjem jako vedlejší.
 • EET:
  • pozastavení povinnosti evidovat tržby po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

Ing. Andrea Dvorská