+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci u svých zaměstnavatelů od roku 2018 učinit i ELEKTRONICKY. Vedle elektronického formuláře bude vydán i nový tiskopis prohlášení k dani vzor 26. V případě, že společnosti zvolí elektronickou formu je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance – elektronickým podpisem nebo prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele.

Od roku 2018 bude tedy zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu prohlášení k dani zvolí (listinnou nebo elektronickou). Případně lze obě uvedené formy kombinovat.