+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Zaokrouhlování DPH po 1.dubnu 2019

Od 1.dubna 2019 vešlo v platnost nové znění zákona o DPH, které mimo jiné upravuje způsob zaokrouhlování DPH. Od 1.10.2019 musí být již tato změna nastavena a uvedena v praxi. Do té doby je možné počítat daň i podle dřívější právní úpravy.

Přesnou úpravu této daně naleznete v zákoně o DPH §37 (ZDPH).

Daň se vypočte jako:

a. součin základu daně a sazby daně nebo
b. rozdíl mezi:
1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle §36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížen sazby.