+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024:

 • Hlavní samostatná výdělečná činnost 3 852 Kč (29,2% z 13 190) u nových OSVČ (29,2% z 10 992 = 3210)
 • Vedlejší samostatná výdělečná činnost 1 413 Kč (11% z 43 967 = 4837 a 29,2% z 4 837 = 1 413)
  • vykonává zaměstnání
  • měl nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod
  • měl nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců
  • osobně pečoval o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II,III, IV. Osoba musí být osobou blízkou, nebo žije s osobu v domácnosti
  • byla nezaopatřeným dítětem dle zákona o důchodovém pojištění
  • rozhodná částka pro vedlejší OSVČ pro rok 2024 (2,4×40638)x1,0819=105520 Kč
 • Minimální měsíční vyměřovací základ 13 190 (30% z 43 967) u nových OSVČ (25% z 43 967 = 10 992)
 • Minimální záloha na sociální pojištění 29,2% z minimálního vyměřovacího základu
 • minimální roční vyměřovací základ pro pojistné na důchodovém pojištění placené OSVČ se zvýší z dosavadních 50% daňového základu na 55%.
 • změna výše uvedené částky platí od 1.1.2024.

Maximální vyměřovací základ 2024

 • Maximální vyměřovacím základem OSVČ i zaměstnance pro pojistné na důchodovém pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. 48×43 967 Kč=2 110 416 pro rok 2024