+420 723 546 000 info@taxfin.cz
Úlevy v daňové oblasti

Úlevy v daňové oblasti

Úlevy v daňové oblasti: daň z příjmů fyzických osob za rok 2019 DPFO a DPPO: plošné prominutí pokut za opožděné podání přiznání k DPFO (fyzických osob) a DPPO (právnických osob) a úroků z prodlení, a to nejdéle do 1.7.2020. Červnová záloha se nebude platit vůbec!...
Dobré zprávy pro daňové poplatníky

Dobré zprávy pro daňové poplatníky

Vyjádření Finanční správy ze dne 16.03.2020. Co mohou poplatníci dělat: daňový poplatníci mohou od pondělí 16.03.2020 odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich proplacení, žádostí o odpuštění...
Daň z příjmu fyzických osob – OSVČ za rok 2019

Daň z příjmu fyzických osob – OSVČ za rok 2019

Blíží se nám opět konec kalendářního roku 2019 a budeme sestavovat daňové přiznání z příjmu fyzických osob. Kdy musíme podat daňové přiznání z příjmů fyzických osob OSVČ pokud zdanitelné roční příjmy přesáhly 15 tis. korun zdanitelné roční příjmy sice nepřesáhly 15...