+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2024:

  • všeobecný vyměřovací základ je 40 638 Kč
  • přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu je 1,0519
  • průměrná mzda je 43 967 Kč (40 638*1,0819=43 967 Kč)

S novým vyměřovacím základem se mění i výše záloh na zdravotní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2024 by se tak měla zvýšit z 2 722 Kč na 2 968 Kč.