+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Paušální daň byla zakotvena v zákoně o daních z příjmů s účinností od 1.1.2021. Tento institut přináší pro podnikatele možnost zjednodušení placení všech povinných odvodů statní správě a za určitých podmínek může dojít i k snížení těchto odvodů. Pokud tedy podnikatel splní podmínky dané zákonem o daních z příjmů, může se k paušální dani přihlásit a pak platí pouze jednu částku, která zahrnuje jak sociální a zdravotní pojištění, tak daň v jednom.

Od 1.1.2023 byla zavedena tři pásma paušální daně pro placení paušální daně, a to v závislosti na výše příjmů poplatníka a zatřízení do činnosti, kterou vykonává.

Pro rok 2024 bude paušální daň v jednotlivých pásmech následující:

  • 1. pásmo: 4 430+2 968+100=7 498 Kč (SP, ZP, daň – pořadí výpočtu)
  • 2. pásmo: 8 191+3 591+4 963=16 745 Kč (SP, ZP, daň – pořadí výpočtu)
  • 3. pásmo: 12 527+5 292+9 320=27 139 Kč (SP, ZP, daň – pořadí výpočtu)