+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Příspěvek z programu Antivirus A 

  • poskytuje zaměstnavatelům náhradu mzdových nákladů za zaměstnance s nařízenou karanténou či izolací ve výši 80% (max. 39 000 Kč za měsíc a zaměstnance)
  • je možné čerpat do 28.2.2022
  • v období od 1.11.2021 do 28.2.2022 se obnovil také program Antivirus B poskytující náhradu mzdových nákladů firmám, jež z důvodů současné situace nemohou fungovat naplno
  • výše příspěvku činí 60% vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného (max. 29 000 Kč za měsíc na zaměstnance)
  • celý program Antivirus vláda prodloužila do 30.6.2022