+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Program “Antivirus”

Vláda schválila pomoc na podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům v rámci výše zmíněného programu. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky.

Níže uvádíme vzniklé režimy:

Režim A – nařízení karantény zaměstnanců:

  • Zaměstnanec pobírá 60% mzdy
  • Příspěvek pro zaměstnavatele v plné výši vyplacené náhradní mzdy

Režim B – Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít provoz na základě nařízení vlády:

  • Zaměstnanec pobírá 100% mzdy
  • Příspěvek pro zaměstnavatele 80% z vyplacené mzdy

Režim C – Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30%):

  • Zaměstnanec pobírá 100% mzdy
  • Příspěvek pro zaměstnavatele 80% z vyplacené mzdy

Režim D – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti

  • Zaměstnanec pobírá 80% mzdy
  • Příspěvek pro zaměstnavatele 50% z vyplacené mzdy

Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy

  • Zaměstnanec pobírá 60% mzdy
  • Příspěvek pro zaměstnavatele 50% z vyplacené mzdy

V případě, že budete potřebovat jakoukoliv pomoc administrativní, neváhejte nás kontaktovat info@taxfin.cz

Ing. Andrea Dvorská