+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Blíží se nám opět konec kalendářního roku 2019 a budeme sestavovat daňové přiznání z příjmu fyzických osob.

Kdy musíme podat daňové přiznání z příjmů fyzických osob OSVČ

  • pokud zdanitelné roční příjmy přesáhly 15 tis. korun
  • zdanitelné roční příjmy sice nepřesáhly 15 tis. korun, ale poplatník vykazuje daňovou ztrátu.

Výdaje stanovené procentem z příjmů:

  • 80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše lze však uplatnit do částky 800 000 Kč,
  • 60% z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
  • 30% z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč,
  • 40% z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč.

Poplatník je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.