+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Solidární daň:

V Česku se platí solidární daň ve výši 7% nad určitý limit.

Jaký limit byl v roce 2017 a jaký bude pro rok 2018?

2017 – 1 355 136 korun

2018 – 1 438 992 korun

Koho se tento limit týká?

  • solidární dani podléhají příjmy ze závislé činnosti a samostatně výdělečné činnosti (tzv. zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné OSVČ).
  • příjmy z pronájmu této dani nepodléhají.