+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Sleva na dítě a manželku u osob samostatně výdělečně činných používající výdaje procentem z příjmů

Poslanecká sněmovna schválila v rámci třetího čtení návrhu novelizace daňových předpisů s účinností od 1. dubna 2017 následující změny.

Změny se týkají osob s příjmy z podnikání podle §7 nebo z pronájmu podle §9 uplatňující výdaje procentem z příjmů, kteří si nemohli uplatnit slevy na manžela/manželku bez zdanitelných příjmů nad 68 000 Kč ročně ani daňové zvýhodnění na dítě, pokud součet dílčích základů, u nichž byly uplatněny výdaje procentem z příjmů, byl vyšší než 50 % z celkového základu daně.

Omezení výdajů procentem z příjmů: 

  • U příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z ostatního podnikání řemeslného, kde lze uplatnit výdaje na úrovní 80 % příjmů, je maximální možný odpočet z 1,6 mil. Kč snížen na 800 tis. Kč.
  • U živností spadajících do výdajů na úrovni 60 % příjmů, je maximální možný odpočet z 1,2 mil Kč snížen na 600 tis. Kč.
  • U činností s 40 % výdaji je z maximálního možného odpočtu 800 tis. Kč snížen na 400 tis. Kč.
  • U pronájmu s 30 % výdaji je dán strop pro absolutní výši odpočtu 600 tis. Kč. Snížen na 300 tis. Kč.

Možnost uplatnění slevy na dani na manžela/manželku a dítě: 

  • Manžel/manželka bez zdanitelných příjmů nad 68 000 Kč ročně (24 840)
  • Daňově zvýhodněné dítě (podle počtu dětí)