+420 723 546 000 info@taxfin.cz

V roce 2020 si opět na sociálním a zdravotním pojištění připlatíte více!

Sociální pojištění v roce 2020:

Záloha na sociální, respektive důchodové pojištění se odvozuje od dosaženého zisku (daňového základu) a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny ( v případě, že OSVČ provozuje činnost po celý rok, tedy 12 kalendářních měsíců). Sazba pojištění pak činí 29,2%. 

V případě, že je váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás minimální vyměřovací základ!

Hlavní činnost – minimální záloha činí pro rok 2020 –  2 544,- Kč. 

Vedlejší činnost – minimální záloha činí pro rok 2020 – 1 018,- Kč. Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Zdravotní pojištění v roce 2020:

Hlavní činnost – minimální záloha činí 2 352,- Kč.

Vedlejší činnost – zálohy neplatí, zdravotní pojištění doplatí jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích, přičemž zdravotní pojištění se vypočítá vždy se skutečného vyměřovacího základu.