+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti TAXFIN consulting s.r.o., se sídlem, Pod bání 2146/8, Liběň, PSC: 180 00 Praha 8, IČ: 022 12 111, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 216206 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

–           jméno a příjmení

–           název společnosti

–           e-mail

–           telefonní číslo

–           IP adresa

–           adresa

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem:
 2. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
 3. přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti email: info@taxfin.cz, nebo na poštovní adresu: Pod bání 2146/8, PSC: 180 00 Praha 8.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Poskytovatel hostingu: Wedos Internet a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IC: 28115708.
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

–           vzít souhlas kdykoliv zpět,

–           požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

–           požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

–           vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

–           požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

–           v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Kontaktní údaje na Správce

Název organizace: TAXFIN consulting s.r.o.

Adresa: Pod bání 2146/8, Praha 8, 180 00

Email: info@taxfin.cz

Telefon: + 420 606274447

 1. Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.