+420 723 546 000 info@taxfin.cz
Úplné zrušení EET

Úplné zrušení EET

Poslanecká sněmovna schválila zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1.1.2023. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovaných tržeb. Tato povinnost byla téměř dva roky pozastavena v důsledku covidové...
Windfall tax

Windfall tax

Senát 24.11.2022 schválil daňový balíček, který mimo jiné zavádí tzv. windfall tax neboli daň z neočekávaných zisků vycházející z parametrů nařízení Evropské unie. Dočasná mimořádná daň by měla platit od 1.1.2023 pro dobu 3 let pro mimořádně ziskové společnosti z...
Plátce s obratem do 2 mil. Kč

Plátce s obratem do 2 mil. Kč

Podle přechodných ustanovení k návrhu novelizace může plátce se sídlem v ČR, který není skupinou, do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil. Kč. Účinnost přechodného...
Příspěvek z programu Antivirus A

Příspěvek z programu Antivirus A

Příspěvek z programu Antivirus A  poskytuje zaměstnavatelům náhradu mzdových nákladů za zaměstnance s nařízenou karanténou či izolací ve výši 80% (max. 39 000 Kč za měsíc a zaměstnance) je možné čerpat do 28.2.2022 v období od 1.11.2021 do 28.2.2022 se obnovil také...
Nepojistná sociální dávka

Nepojistná sociální dávka

Nepojistná sociální dávka např. příspěvek či doplatek na bydlení, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod. při žádost nemusíte osobně chodit na úřad práce žádost i všechny podklady k ní můžete poslat elektronicky, poštou, odevzdat ji na podatelně nebo vhodit do...