+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Paušální daň od roku 2021 byla definitivně potvrzena Poslaneckou sněmovnou. Teď již čeká na potvrzení prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonu.

Důležité pro OSVČ, kteří se rozhodnou od roku 2021 odvádět pouze “Paušální daň”. Formulář by měl být uveden Finanční správou, kterým budou OSVČ oznamovat vstup do paušálního režimu. Pokud OSVČ uváží vstoupit do tohoto systému musí tak učinit nejpozději do 10.1.2021.

Pro OSVČ to může být od roku 2021 značné administrativní zjednodušení. Pokud se tedy do 10.1.2021 přihlásíte k paušální dani bude vás čekat odvod měsíční zálohy ve výši 5.469 Kč. Za rok 2021 tedy nebudete muset již podávat žádné daňové přiznání ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

Kritériem vstupu k tomuto režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti dle §7 zákona o daních z příjmů za rok 2020 do 1 mil. Kč a další podmínkou je to, že nebudete k 1.1.2021 plátcem DPH. Pokud máte více příjmů např. z nájmu §9 a ostatní příjmy (§8,10) budete muset nadále podat za příslušné období daňové přiznání za tyto příjmy. O paušální daň, ale nepřijdete.