+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Ve Finanční zpravodaji 2/2020 byl vyhlášeno další generální pardon, který splatnost DPH za 3 čtvrtletí (u čtvrtletních plátců) resp. u měsíčních plátců za měsíce září až listopad fakticky odsouvá do konce letošního roku.

Koho se to to týká?

  • plátců kterým je od 22.10.2020 zakázána činnost v provozovnách
  • týká se to těch plátců na které nepamatoval dosavadní pardon z 14.10.2020 (Finanční zpravodaj 22/2020)
  • pokud bude DPH uhrazena do konce letošního roku, bude automaticky prominut úrok z prodlení
  • pouze za podmínky oznámení splnění příslušných skutečností správci daně
  • netýká se pouze DPH, ale i plateb záloh na daň silniční či daň z příjmů